Obligacje skarbowe           Co to są obligacje?           Rodzaje obligacji           Jaką obligację wybrać?           Gm Money Bank           
Obligacje Skarbowe
www.obligacjeskarbowe.com.pl
Aktualnie w sprzedaży dostępne są następujące emisje obligacji skarbowych:

Rodzaj obligacji Kod obligacji Okres sprzedaży Oprocentowanie Cena emisyjna Wypłata odsetek Listy emisyjne
Obligacje skarbowe dwuletnie
o stałym oprocentowaniu
DOS0308 01.03.2006 -
31.03.2006
3,60% w skali roku,
stałe w okresie 2 lat
100,00 zł kapitalizacja list emisyjny
Obligacje skarbowe trzyletnie
o zmiennej stopie procentowej
TZ0209 01.02.2006 -
30.04.2006
4,09% w pierwszym okresie odsetkowym 99,90 zł co pół roku list emisyjny
Obligacjeskarbowe czteroletnie
indeksowane
COI0310 01.03.2006 -
31.03.2006
4,00% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100,00 zł co rok list emisyjny
Dziesięcioletnie skarbowe emerytalne obligacje indeksowane EDO0316 01.03.2006 -
31.03.2006
4,50% w pierwszym rocznym okresie odsetkowym 100,00 zł kapitalizacja list emisyjny
Mało kto wie o tym, że podstawowymi instrumentami rynku pieniężnego są bony skarbowe. Ogromna waga tego typu bonów na rynku, związana jest z faktem, iż ich rentowność jest bardzo wrażliwa na wszelkie zachodzące zmiany.

Jakie są prawne aspekty obligacji ? Z prawnego punktu widzenia obligacje zamienne, zaliczyć można do kategorii papierów wartościowych o dłużnym charakterze, ponieważ ich emisja jest formą zaciągania długu.

Poprzez ryzyko inwestycyjne należy rozumieć - te czynniki, które mogą spowodować spadek wartości papierów wchodzących w skład tak zwanego portfela funduszu. Do nich należą zjawiska ekonomiczne takie jak inflacja, wzrost stóp procentowych, niewypłacalność emitentów obligacji, upadłość spółek akcyjnych, słabe wyniki finansowe emitentów papierów wartościowych lub zniżkujący trend na rynkach finansowych.

Ze statystyk wynika, że aktualnie Polski rynek obligacji radzi sobie bardzo dobrze, tak zwane instrumenty dłużne Ministerstwa Finansów, cieszą się dużym zaufaniem inwestorów, co przekłada się na solidne spadki rentowności. Obecnie coraz częściej zauważyć można, że inwestorzy myślą o obligacjach jako alternatywnym sposobie lokowania nadwyżek finansowych.

Nie, każdy wie o tym, że papiery wartościowe definiowane są jako dokumenty w systemie informatycznym na rachunku wartościowym, który manifestuje prawa majątkowe w taki sposób, że dane uprawnienia przysługują osobie wskazanej jako uprawniona w treści dokumentu.


Zakończenie sprzedaży obligacji pięcioletnich (SP)

Uprzejmie informujemy, że Minister Finansów podjął decyzję o wycofaniu ze sprzedaży w sieci detalicznej pięcioletnich obligacji skarbowych o stałej stopie procentowej. Emisja o symbolu SP1210 jest ostatnią emitowaną.
Począwszy od 1 marca 2006r. w ofercie skarbowych obligacji detalicznych, oferowanych na rynku pierwotnym, znajdą się cztery rodzaje obligacji: dwuletnie, trzyletnie, czteroletnie oraz dziesięcioletnie.


Zamiana obligacji DOS0306 na DOS0308

Uprzejmie informujemy, że posiadacze obligacji DOS0306 (których wykup przypada w marcu 2006r.) mają możliwość zakupu nowej emisji obligacji - DOS0308 w drodze zamiany, poprzez zaliczenie na poczet ceny nabywanych obligacji wierzytelności z tytułu wykupu. Cenę zamiany ustalono w wysokości 99,90zł, czyli z dyskontem wynoszącym 10gr. Oprocentowanie obligacji DOS0308 jest stałe i wynosi 3,60% w skali roku. Dyspozycje zakupu obligacji w drodze zamiany można składać w terminie: od 23 lutego 2006r. do trzeciego dnia roboczego poprzedzającego wykup posiadanych obligacji.

Od dnia 1 marca 2006 roku prowadzona jest sprzedaż nowych emisji:

Dwuletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych o oprocentowaniu stałym (DOS0308). Cena sprzedaży - 100 zł. Oprocentowanie wynosi 3,60% w stosunku rocznym i jest stałe przez okres dwóch lat

Czteroletnich indeksowanych oszczędnościowych obligacji skarbowych (COI0310). Cena sprzedaży - 100 zł. W pierwszym okresie odsetkowym stopa procentowa wynosi 4,00% w skali roku

Emerytalnych dziesięcioletnich oszczędnościowych obligacji skarbowych (EDO0316). Cena sprzedaży - 100 zł. Oprocentowanie jest zmienne, oparte na wskaźniku inflacji. W pierwszym rocznym okresie odsetkowym oprocentowanie wynosi 4,50% w stosunku rocznym

Obligacje dwuletnie (symbol DOS) mogą być nabywane wyłącznie przez rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi. Są to obligacje oszczędnościowe, nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obligacje trzyletnie (symbol TZ) mogą nabywać rezydenci i nierezydenci będący osobami fizycznymi lub osobami prawnymi oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, z wyłączeniem podmiotów finansowych. Obligacje trzyletnie są obligacjami rynkowymi, notowanymi na Giełdzie Papierów Wartościowych oraz na rynku regulowanym prowadzonym przez MTS CeTO S.A.

Obligacje czteroletnie (symbol COI) mogą być nabywane przez rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi. Są to obligacje oszczędnościowe, nienotowane na Giełdzie Papierów Wartościowych.

Obligacje dziesięcioletnie (symbol EDO) mogą być nabywane wyłącznie przez rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi. W ramach gromadzenia oszczędności na Indywidualnym Koncie Emerytalnym "Koncie IKE-Obligacje" instrumenty te są oferowane osobom fizycznym mającym nieograniczony obowiązek podatkowy w Polsce. Obligacje EDO to obligacje oszczędnościowe, nie notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie.
WIG20 konsoliduje się przed decyzją RPP
Podsumowanie tygodnia na światowych giełdach.]]>

Znamy cenę maksymalną w ofercie Selvity
Wartość oferty może wynieść do 27,3 miliona złotych.]]>

GPW: Ważne dane z Polski nie zachęciły do kupowania akcji
W Money.pl czytaj, jak minął ostatni tydzień listopada na giełdzie.]]>

PKP Cargo ma prawie połowę udziału w przewozach ładunków
Urząd Transportu Kolejowego podał najnowsze dane.]]>

Polityka prywatności      Obligacje skarbowe - jakie wybrać?      Wykup obligacji      Regulamin obsługi obligacji skarbowych